Eksport jabłek do Wietnamu, uaktualnienie listy zarejestrowanych podmiotów

sobota, 05 grudnia 2015 01:56

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że na eksport z Polski do Wietnamu mogą być kierowane wyłącznie jabłka: - wyprodukowane w zarejestrowanym sadzie oraz, przechowywane, sortowane i pakowane w miejscach zarejestrowanych na potrzeby eksportu do Wietnamu.

 Eksportowane owoce muszą spełniać oba te wymagania.

Na początku I kwartału 2016 r. planowane jest przekazanie stronie wietnamskiej uaktualnionego wykazu miejsc uprawy, przechowywania, sortowania lub pakowania jabłek, zarejestrowanych na potrzeby eksportu do Wietnamu.


W związku z powyższym podmioty dotychczas nie wpisane do rejestru a zainteresowane wysyłką jabłek wyprodukowanych w 2015 r., powinny złożyć wniosek do właściwego WIORiN w nieprzekraczalnym terminie do 4 stycznia 2016 r. Adresy placówek WIORiN zamieszczone są tutaj. Wzór wniosku o umieszczenie w wykazie podmiotów rejestrowanych w związku z eksportem jabłek do Wietnamu dostępny jest w jednostkach PIORiN oraz poniżej.

Źródło: PIORIN