Rosja czwartym producentem drobiu na świecie

piątek, 13 czerwca 2014 16:31

Według prezesa rosyjskiego związku producentów drobiu, w 2013 r. Rosja była czwartym na świecie producentem drobiu z poziomem wytwarzania 3,5 mln ton.


Kraj ten ma nadal duży potencjał wzrostu produkcji. W 25 regionach samowystarczalność w zakresie produkcji wynosi wciąż poniżej 50% poziomu spożycia. Zdaniem wspomnianego prezesa, dalszy dynamiczny rozwój sektora drobiu będzie jednak zależał od utrzymania subsydiów państwowych po 1 stycznia 2015 r. Obecnie krajowy program zakłada zniesienie dopłat z budżetu krajowego do odsetek od kredytów zaciąganych przez producentów drobiu.

Prezes proponuje również powstanie sieci sklepów socjalnych, w których sprzedawane byłyby wyłącznie produkty krajowe. Miałoby to na celu stymulowanie zastępowania importu na rynku wewnętrznym. Według niego konieczne jest także utworzenie krajowych centrów zarodowych i genetycznych drobiu w celu uniezależnienia od importu materiału zarodowego.

Źródło: FAMMU/FAPA