Polski handel zagraniczny drobiem w 2014 roku

środa, 25 lutego 2015 16:55

W 2014 roku zwiększył się krajowy eksport produktów drobiowych, a dynamika wzrostu eksportu była wyższa niż w roku 2013 – podała Agencja Rynku Rolnego, prezentując wyliczenia na na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.


Z Polski wywieziono 867 tys. ton żywca, mięsa i przetworów drobiowych, czyli o 20% więcej niż poprzednio. Najbardziej wzrósł eksport mięsa – o 22% do poziomu 800 tys. ton. Wywóz przetworów drobiowych zwiększył się o 13% do 49 tys. ton.

W 2014 roku wzrósł także import asortymentu drobiowego do Polski, ale jego dynamika była wyraźnie niższa. Przywóz wyniósł 107 tys. ton, czyli o 9% więcej niż w 2013 r. Wzrósł jedynie import żywca. Przywóz mięsa zmniejszył się o 6% do 38 tys. ton, zaś przetworów drobiowych o 14% – do 5 tys. ton.

Źródło: ARR