Dobre perspektywy dla rozwoju unijnej produkcji drobiarskiej

środa, 19 listopada 2014 10:55

Według ostatniego raportu kwartalnego Rabobanku, perspektywy rozwoju produkcji drobiarskiej w Unii Europejskiej są korzystne.


Według analityków banku embargo nałożone przez Federację Rosyjską nie wpłynie na obniżenie cen drobiu i dochodów z jego produkcji. Ceny utrzymują się na wysokim poziomie dzięki znacznemu popytowi na mięso z piersi brojlerów, a dochody rosną dzięki spadkowi cen pasz. Według prognoz w 2015 r. ceny zbóż będą w dalszym ciągu spadać.

Z rosyjskiego embarga w największym stopniu skorzysta Brazylia, RPA oraz rosyjscy producenci. Największe problemy będą mieli producenci drobiu w USA, którzy konkurować będą na rynkach zagranicznych – ceny udek kurzych w USA spadną prawdopodobnie o 20%.

Źródło: Agra Europe / Centralna Biblioteka Rolnicza