Tucz kaczki piżmowej

wtorek, 07 sierpnia 2012 10:11

Pośród mięsa drobiowego dostępnego w polskich sklepach kaczka piżmowa stanowi marginalny odsetek. Wynika to m.in. z faktu dużej produkcji taniego mięsa brojlerów kurzych oraz młodych indyków rzeźnych. Również smak potraw przyrządzonych z tego ptaka różni się znacząco od kury czy indyka. Mimo to, w polskich gospodarstwach piżmówka jest bardzo popularna i ceniona głównie w związku z jej odpornością na zmienne warunki środowiska i choroby, wszystkożernością, spokojnym usposobieniem i atrakcyjnym wyglądem.

 

Niedobory siły roboczej w Brazylii – cierpi produkcja drobiu

czwartek, 26 lipca 2012 12:18

Niedobory siły roboczej w Brazylii, a głównie w stanie Parana, gdzie koncentruje się chów i przetwórstwo kurcząt, powodują, że spada produkcja i eksport.

 

Ukraina: zakaz importu drobiu i produktów drobiowych z Chin

piątek, 20 lipca 2012 09:47

Państwowa Służba Fitosanitarna i Weterynaryjna Ukrainy wprowadziła tymczasowy zakaz importu drobiu i produktów drobiowych z wybranych regionów Chin.

 

Komisja ponownie wzywa Polskę do wdrożenia zakazu stosowania klatek dla kur niosek

czwartek, 28 czerwca 2012 12:27

21 czerwca br. Komisja Europejska przesłała uzasadnione opinie do dziesięciu państw członkowskich, które dotąd nie wdrożyły należycie dyrektywy 1999/74/EC wprowadzającej zakaz stosowania nieulepszonych klatek dla kur niosek. Belgia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Węgry, Niderlandy, Polska i Portugalia nadal dopuszczają stosowanie nieulepszonych klatek dla kur niosek pomimo tego, że państwa te miały 12 lat na przystosowanie się do zakazu, który wszedł w życie w styczniu 2012 r. Przesłanie uzasadnionej opinii stanowi kolejny etap postępowania, przed skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Możliwe podwyższenie ceł na importowane na Ukrainę jednodniowe pisklęta

czwartek, 17 maja 2012 11:47

Rada Najwyższa Ukrainy rozpatruje obecnie projekt nowelizacji ukraińskiej taryfy celnej przewidujący m.in. podwyższenie ceł na importowane na Ukrainę pisklęta jednodniowe.

 

Ukraiński eksport i import drobiu

piątek, 20 kwietnia 2012 10:36

W ubiegłym roku Ukraina po raz pierwszy eksportowała więcej drobiu niż importowała.

 

Opóźnienia we wprowadzaniu „wzbogaconych” klatek dla niosek

wtorek, 27 marca 2012 15:52

Ponad połowa krajów należących do Unii Europejskiej nie zastosowała się do dyrektywy nakazującej od 1 stycznia bieżącego roku wprowadzenie zamiast chowu bateryjnego innych rozwiązań lepiej dostosowanych do dobrostanu zwierząt, jak np. „wzbogacone” klatki.

 

Kurczaki: opłacalność hodowli pogarszają bardzo drogie pasze

wtorek, 20 marca 2012 00:02

Średnia cena skupu kurcząt w 2011 r. ukształtowała się na poziomie 3,69 zł/kg i była o 15,7% wyższa niż w 2010 roku. Terytorialne zróżnicowanie cen było niewielkie. Najwyższy, roczny wzrost cen o 16,3% odnotowano w regionie południowo-wschodnim. Najwyższe od kilku lat ceny skupu kurcząt brojlerów nie przekładały się jednak zasadniczo na wzrost opłacalności hodowli kurcząt. Opłacalność hodowli pogarszały bardzo drogie pasze, które w końcówce 2011 roku były o około 25% droższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

 

Antybiotyki w chowie kurcząt w Niemczech

czwartek, 15 marca 2012 08:58

W Północnej Nadrenii-Westfalii przeprowadzono badania nad zastosowaniem antybiotyków na 182 fermach brojlerów w ciągu 962 cykli produkcyjnych.

 

Rok 2011 nie najlepszy dla producentów indyków

czwartek, 08 marca 2012 00:16

Koniunktura na rynku indyków w 2011r była bardzo dobra, niemniej jednak zdecydowanie droższe niż rok temu pasze zmniejszyły zysk hodowców. Bardzo wysokie ceny pasz w tym okresie wpłynęły na pogorszenie opłacalności hodowli indyka. Przez pierwsze sześć miesięcy 2011 roku ceny indyków systematycznie rosły, osiągając w czerwcu najwyższy notowany na przestrzeni ostatnich sześciu lat poziom, wynoszący 6,04 zł/kg.

 
«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»

Strona 5 z 7