Ceny skupu zbóż nadal rosną - grudzień 2015

czwartek, 10 grudnia 2015 21:27

Na rynku krajowym ceny skupu zbóż nadal  rosną. Według  danych Zintegrowanego Systemu    Rolniczej    Informacji Rynkowej MRiRW  w  dniach 23–29.11.2015  r. za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie w  kraju płacono 694zł/t,  o 1%  więcej  niż  w poprzednim  tygodniu  i  o  3% więcej  niż  miesiąc  wcześniej. Jednocześnie cena  tego zboża była o 2% wyższa niż przed rokiem.

 

Przeciętna  cena pszenicy   paszowej ukształtowała się  na  poziomie 699 zł/t, o 0,5 %  wyższym  niż  w  poprzednim  tygodniu. Zboże to było o 2% droższe niż przed miesiącem i niż przed rokiem. Średnia  cena żyta  konsumpcyjnego wynosiła 544 zł/t i  była  o 1% wyższa  niż w  poprzednim  tygodniu i o 3% wyższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o ponad  8% droższe niż  w porównywalnym okresie 2014 r.

Przeciętna cena zakupu jęczmienia paszowego wzrosła do 615 zł/t z  611  zł/t w poprzednim tygodniu. Zboże  to  było o 2,5% droższe niż miesiąc wcześniej i o 3% droższe niż przed rokiem. Cena jęczmienia  browarnego,    po wzroście w połowie listopada, w dniach 23–29.11.2015  r.  uległa  obniżeniu o  1%, do 690  zł/t. Cena  ta  była  niższa  niż miesiąc wcześniej o  0,3% i  o  3%  niższa niż rok wcześniej. Przeciętna  cena  zakupu pszenżyta ukształtowała  się  na  poziomie 609  zł/t, o 2% wyższym niż  w  poprzednim tygodniu i o 5% wyższym niż przed miesiącem. Ziarno  to  było  o 13% droższe niż  w porównywalnym okresie 2014 r. Kukurydzę  średnio  w  kraju  skupowano po 682 zł/t,  o 1% drożej niż tydzień  wcześniej  i o 5% drożej niż  przed  miesiącem. W porównaniu z tym samym okresem 2014 r. cena tego zboża była o 24% wyższa.

Biuro Analiz i Programowania ARR