Wzrost unijnej produkcji bydła w 2014 roku

wtorek, 12 maja 2015 07:02

Według Komisji Europejskiej w 2014 r. 28 krajów Unii Europejskiej wyprodukowało o 0,7% więcej bydła (w tonach) niż w roku 2014, mimo że ubój w sztukach nieznacznie się zmniejszył – o 0,1%.


Tymczasem produkcja bydła w „starych” krajach UE obniżyła się o 0,4% (w sztukach spadła o 1,2%). Spadki produkcji w UE-28 dotyczyły przede wszystkim bydła młodego (-8,6%), wzrosty zaś produkcji wolców (+9,9%).

W omawianym okresie więcej bydła w tonach wyprodukowała Polska (+21,7%), Estonia (+17,9%), Irlandia (+12,4%), Łotwa (+8,3%), Luksemburg (+6,5%), Litwa (+6,2%), Szwecja (+4,2%), Wielka Brytania (+3,5%), Belgia (+3,1%), Finlandia (+2,3%), Niemcy (+2,0%), Węgry (+2,0%) oraz Czechy (+1,1%).

Największe spadki produkcji odnotowano natomiast we Włoszech (-17,1%), w Bułgarii (-15,8%), Grecji (-8,2%), na Słowacji (-7,2%), w Chorwacji (-6,1%), Portugalii (-5,1%), Austrii (-2,5%), Słowenii (-1,7%) oraz w Holandii (-1,2%).

Źródło: FAMMU/FAPA