Porównanie cen skupu bydła rzeźnego w krajach UE

piątek, 24 lipca 2015 13:04

Według danych Komisji Europejskiej w drugim tygodniu lipca przeciętna cena skupu bydła rzeźnego we Wspólnocie wyniosła 384,49 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy R3.


Cena ta była tylko nieznacznie wyższa (o 0,2%) niż tydzień wcześniej, o 1,2% wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz o 6% wyższa niż w analogicznym okresie 2014 roku.

Zgoła inaczej wygląda sytuacja w Polsce. Średnia krajowa cena żywca wołowego tej klasy w przeliczeniu na walutę unijną w dniach 6-12.07.2015 r. wyniosła zaledwie 304,46 EUR za 100 kg. W ciągu tygodnia odnotowaliśmy spadek ceny o 2,5%, a w ciągu miesiąca – o 4,4%. Według obliczeń analityków Agencji Rynku Rolnego w skali roku cena wzrosła o 1,4%.

Cena skupu bydła rzeźnego w Polsce (wyrażona w euro) stanowi niecałe 80% średniej unijnej. W krajach takich jak Francja (342,89), Belgia (349,49), Niemcy (363,27) i Dania (378,09 EUR/100kg) ceny zakupu były wyraźnie wyższe niż w Polsce, chociaż wciąż niższe niż średnia unijna.

W analizowanym tygodniu mniej niż w Polsce za bydło rzeźne płacono tylko w trzech krajach: na Łotwie (194,10), w Rumunii (247,92) i na Litwie (276,67 EUR/100kg).

Najwyższe ceny skupu obowiązywały w krajach, które nie są znaczącymi producentami trzody chlewnej czy wieprzowiny: w Szwecji (422,52), Grecji (444,69) i Wielkiej Brytanii (511,07 EUR/100kg).

MZ
Źródło: ARR