Nieznaczny wzrost liczby krów w litewskich gospodarstwach mlecznych

wtorek, 09 września 2014 11:54

Według danych ŽŪIKVC (rejestr zwierząt gospodarczych) 1 lipca 2014 r. liczba krów na Litwie wynosiła 319,01 tys. szt. i była o około 0,1 proc. większa niż w tym samym dniu 2013 r., a w porównaniu z 1 styczniem bieżącego roku liczba krów w kraju w ciągu półrocza wzrosła o 2,8 proc.


Chociaż ogólna liczba gospodarstw mlecznych na Litwie spadła, jednak uwzględniając wielkość tych gospodarstw, ich liczba zmieniała się różnie: liczba drobnych gospodarstw mlecznych spadła, a dużych - wzrosła. W dniu 1 lipca 2014 r. na Litwie było 63,29 tys. gospodarstw mlecznych i jest to o 7,9 proc. mniej niż w tym samym czasie 2013 r. oraz o 1,7 proc. mniej niż w styczniu bieżącego roku. Liczba gospodarstw hodujących do 5 krów 1 lipca br., w porównaniu z 1 lipca 2013 r., spadła o 9,2 proc. (do 53,91 tys. szt.), a liczba hodowanych w tych gospodarstwach krów - o 7 proc. (do 94,18 tys. szt.). Średnia liczba hodowanych we wspomnianych gospodarstwach krów wynosi 2 krowy.

1 lipca 2014 r. od 6 do 20 krów hodowano w 6,94 tys. gospodarstw, a ogólna liczba krów w tych gospodarstwach wynosiła 68,70 tys. szt. W porównaniu z danym sprzed roku liczba wspomnianych gospodarstw spadła o 0,9 proc., a liczba hodowanych w tych gospodarstwach krów – o 1,2 proc. Średnia liczba krów przypadająca na jedno takie gospodarstwo wynosi 10 szt.

Według danych z dnia 1 lipca 2014 r., w porównaniu z danymi z dnia 1 lipca 2013 r., liczba gospodarstw hodujących od 21 do 100 krów wzrosła o 4,6 proc. (do 2,20 tys. szt.), a liczba hodowanych w tych gospodarstwach krów wzrosła o 5,5 proc. i wynosiła 86,62 tys. szt. Średnia liczba krów przypadająca na jedno takie gospodarstwo wynosi 39 szt.

Według danych z dnia 1 lipca 2014 r., w porównaniu z danymi z dnia 1 lipca 2013 r., liczba gospodarstw hodujących ponad 101 krowę wzrosła o 5,6 proc. (do 246 szt.), a liczba hodowanych w tych gospodarstwach krów wzrosła o 5,5 proc. (do 69,51 tys. szt.). Średnia liczba krów przypadająca na jedno takie gospodarstwo wynosi 283 szt.

W styczniu-czerwcu bieżącego roku średnia cena skupu surowego mleka o naturalnej zawartości tłuszczu od litewskich producentów mleka wynosiła 1 106,39 LTL/t i była o 8,6 proc. wyższa niż w tym samym okresie 2013 r., a średnia cena skupu surowego mleka o naturalnej zawartości tłuszczu od krajowych producentów mleka wzrosła o 8,7 proc. (do 659,38 tys. t).

Źródło: AB Agrowill Group