Krajowe pogłowie bydła na koniec 2014 roku

poniedziałek, 02 lutego 2015 16:39

Według Agencji Rynku Rolnego krajowe pogłowie bydła ogółem w grudniu 2014 r. wyniosło 5,7 mln sztuk.To o 1% więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten wynikał ze zwiększenia liczby cieląt poniżej 1 roku (o 2%) i młodego bydła w wieku 1–2 lat (o 4%). Bydła w wieku powyżej 2 lat było raptem o 0,2% mniej, co wynikało ze zmniejszenia o 1% pogłowia krów.

Źródło: ARR