Ceny bydła i produkcja wołowiny w Unii Europejskiej

piątek, 12 września 2014 14:53

Komisja Europejska przewiduje, że produkcja wołowiny w 15 dawnych krajach Unii Europejskiej w roku 2014 osiągnie 6,967 mln ton, czyli będzie o 5,1% większa niż w ubiegłym roku.


Spożycie tego mięsa w UE-15 zwiększy się o 1,2% w bieżącym roku oraz o 0,6% w przyszłym.

W pierwszym kwartale tego roku zanotowano spadek produkcji wołowiny we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Zwiększyła się ona natomiast w Niemczech, Danii i Wielkiej Brytanii. Największy wzrost produkcji wołowiny wystąpił w Polsce i w Irlandii.

Według przewidywań Komisji Europejskiej, ceny wołowiny w Unii Europejskiej poprawią się pod koniec bieżącego roku dzięki wzrostowi popytu oraz stabilizacji produkcji.

W końcu czerwca ceny młodych buhajków były o około 5% niższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku, a ceny wolców – o 13% niższe. Ceny krów w tym samym czasie spadły o 9%. Komisja Europejska ocenia, że w całym roku 2014 r. spadek cen nie będzie tak wysoki, a w 2015 r. wzrosną one nieco. Średnio w 2014 r. cenę buhajów szacuje się na 837,3 euro za 100 kg (spadek o 2,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem). W 2015 r. cena ta powinna wzrosnąć do 387,9 euro za 100 kg. W tym czasie ceny krów zmniejszą się o 1,5%, a w przyszłym roku wzrosną o 0,7%.

Źródło: Agra Europe / Centralna Biblioteka Rolnicza