Jak wygląda płatność do owiec w PROW 2014-2020

piątek, 11 grudnia 2015 13:18

Płatność do owiec przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 10 sztuk maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy, płatność przyznawana jest do wszystkich sztuk tych zwierząt w gospodarstwie.

 

Płatność do bydła i krów w PROW 2014-2020

środa, 02 grudnia 2015 10:40

Płatność do bydła przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 sztuki młodego bydła w wieku do 24 miesięcy, płatność będzie przyznawana do wszystkich zwierząt od 1-szej do 30-tej sztuki. Płatnością będzie objęte bydło, niezależnie od płci. Wsparcie będzie przysługiwać maksymalnie 2 razy w ciągu życia zwierzęcia.

 

Redukcja ubojów bydła w Brazylii

środa, 29 lipca 2015 12:43

Jak podaje FAMMU/FAPA na podstawie informacji Meat Livestock Australia, pierwszy kwartał 2015 r. był w Brazylii gorszy pod względem uboju bydła.

 

Porównanie cen skupu bydła rzeźnego w krajach UE

piątek, 24 lipca 2015 13:04

Według danych Komisji Europejskiej w drugim tygodniu lipca przeciętna cena skupu bydła rzeźnego we Wspólnocie wyniosła 384,49 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy R3.

 

Wzrost unijnej produkcji bydła w 2014 roku

wtorek, 12 maja 2015 07:02

Według Komisji Europejskiej w 2014 r. 28 krajów Unii Europejskiej wyprodukowało o 0,7% więcej bydła (w tonach) niż w roku 2014, mimo że ubój w sztukach nieznacznie się zmniejszył – o 0,1%.

 

Porównanie cen skupu bydła rzeźnego w krajach UE

piątek, 10 kwietnia 2015 09:40

Według danych Komisji Europejskiej przeciętna unijna cena zakupu bydła rzeźnego w dniach 23-29.03.2015 r. wyniosła 388,20 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy R3.

 

Krajowe pogłowie bydła na koniec 2014 roku

poniedziałek, 02 lutego 2015 16:39

Według Agencji Rynku Rolnego krajowe pogłowie bydła ogółem w grudniu 2014 r. wyniosło 5,7 mln sztuk.

 

Spadek pogłowia krów mlecznych w Polsce

środa, 24 września 2014 17:00

W pierwszej połowie 2014 r. w Polsce pogłębiła się spadkowa tendencja w pogłowiu krów mlecznych.

 

Ceny bydła i produkcja wołowiny w Unii Europejskiej

piątek, 12 września 2014 14:53

Komisja Europejska przewiduje, że produkcja wołowiny w 15 dawnych krajach Unii Europejskiej w roku 2014 osiągnie 6,967 mln ton, czyli będzie o 5,1% większa niż w ubiegłym roku.

 

Nieznaczny wzrost liczby krów w litewskich gospodarstwach mlecznych

wtorek, 09 września 2014 11:54

Według danych ŽŪIKVC (rejestr zwierząt gospodarczych) 1 lipca 2014 r. liczba krów na Litwie wynosiła 319,01 tys. szt. i była o około 0,1 proc. większa niż w tym samym dniu 2013 r., a w porównaniu z 1 styczniem bieżącego roku liczba krów w kraju w ciągu półrocza wzrosła o 2,8 proc.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 10