Aktualne pogłowie trzody chlewnej w Polsce

sobota, 28 listopada 2015 17:30

Niskie  ceny  żywca  wieprzowego  przyczyniły  się  do  zmniejszenia  krajowego pogłowia trzody chlewnej. Na początku czerwca 2015 r. w Polsce było 11,6 mln szt. świń, o 1% mniej niż przed rokiem.

 

Najbardziej spadła liczba loch (o 6%), zwłaszcza loch  prośnych  (o 7%).  Pogłowie  prosiąt  zmalało  o  3%,  a  warchlaków  o  1,5%. Tuczników było natomiast o 3% więcej niż rok wcześniej. W pierwszej połowie 2015 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego wyniosła 1183 tys. ton (946 tys. ton mpc. 12) i była o 8,5% większa niż w tym samym okresie 2014  r.Biorąc pod uwagę stan i strukturę pogłowia trzody chlewnej z czerwca br. przewiduje się, że w drugiej połowie 2015 r. produkcja żywca wieprzowego może ukształtować się na poziomie około 1190 tys. ton (930 tys. ton mpc.), zbliżonym do notowanego w drugim półroczu 2014 r. Ocenia się, że w 2016 r. w Polsce może zostać wyprodukowane mniej wieprzowiny niż w 2015 r. Unijna produkcja mięsa wieprzowego w 2015r. w porównaniu z 2014 r. może wzrosnąć o 3% (około 0,6 mln ton), do 23,4 mln ton. Na  2016  r.  KE  przewiduje niewielki (około 0,1 mln ton) wzrost produkcji wieprzowiny w UE.

ARR