2015 koniec listopada - spadek krajowych cen zakupu żywca rzeźnego

piątek, 11 grudnia 2015 21:42

W  ostatnim  tygodniu  listopada  2015  r.  odnotowano spadek krajowych cen zakupu żywca rzeźnego. W dniach 23–29.11.2015 r. zakłady mięsne  objęte  monitoringiem  Zintegrowanego Systemu   Rolniczej   Informacji   Rynkowej MRiRW    kupowały żywiec    wieprzowy przeciętnie  po 3,71  zł/kg,  o  3%  taniej  niż w  poprzednim  tygodniu.  Jednocześnie żywiec  ten  był  o  14%  tańszy  niż  miesiąc wcześniej i rok wcześniej.

 Przeciętna unijna   cena   zakupu świń rzeźnych klasy E (zgodnie z danymi Komisji Europejskiej)  wyniosła 127,37  EUR/100 kg masy  poubojowej  schłodzonej  i  była  o  3% niższa niż tydzień wcześniej oraz o 9% niższa niż przed rokiem. Spadki cen w porównaniu  z  poprzednim  tygodniem  odnotowano  w  22  krajach  UE.

Krajowa  cena żywca wieprzowego  tej  klasy  wyrażona  w  walucie unijnej    ukształtowała    się    na    poziomie 117,02  EUR/100 kg.  Niższe  niż  w  Polsce ceny świń rzeźnych odnotowano w Holandii (107,43  EUR/100 kg)  i  w  Belgii  (108,00 EUR/100 kg).  Ceny prosit na targowiskach  W ostatnim tygodniu listopada br. na krajowych  targowiskach  za  1  prosię  płacono przeciętnie  138  zł,  o 3,5% mniej niż tydzień wcześniej i o 4% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie  prosięta  były  o  12%  tańsze niż rok wcześniej. Krajowe ceny zbytu mięsa W  końcu  listopada  w  zbycie  potaniały wszystkie  gatunki  mięsa.  W  dniach  23–29.11.2015 r. półtusze wieprzowe zbywano przeciętnie  po 5,73 zł/kg,  o  3%  taniej  niż tydzień  wcześniej,  o  11%  taniej  niż  przed miesiącem i o 10% taniej niż przed rokiem.

Biuro Analiz i Programowania ARR


Powiązane artykuły: